En djupdykning i arkivet

Hallands Näringslivsarkiv för vår stolta företagartradition i Halland vidare och får oss att minnas det som varit. Nu har vi i föreningen gjort en djupdykning i arkivet och det har varit mest för skojs skull, men vi gjorde några upptäckter i hur vår näringsliv i Halland har utvecklats och frodats genom åren.

Något vi tidigt upptäckte när vi tittade närmare på olika företag i arkivet att även om vi för arkiv över det lokala näringslivet så är det väldigt tätt sammanlänkat med omvärlden. Från Halland har vi exporterat varor och produkter länge och idag kan halländska varor och produkter hittas världen över, från USA till Australien, från Nordpolen till Sydpolen. Nästan i alla fall.

Vi har även varit tätt sammanlänkade med övriga Sverige där många företag som har sitt säte i Halland även haft produktion och kontor på andra ställen i Sverige. En stad som haft en viktig betydelse för Halland är Göteborg som ju är södra Sveriges största hamnstad och även den stad som har bäst läge med tanke på att det är den första stora stad båtar på internationellt vatten anlöper i Sverige.

Bortsett från Stockholm, såklart, men dit kommer främst båtar från Östersjöländer. Det är ingen slump exempelvis att Ostindiska Kompaniet hade sitt säte i Göteborg och inte i den kungliga huvudstaden.

Även idag samarbetar Hallands industrier tätt med Göteborg och många företag som exporterar via båt använder just hamnen i Göteborg för att skeppa ut sina produkter ut i den vida världen.

Det finns även företag som har kontor i Halland men som har huvudkontoret i Göteborg. Detta gör att företag oftare köper sina tjänster där än i Halland, till exempel lackering Göteborg eller service i Göteborg.

Det var en viktig insikt vi fick till oss. Men näringsliv och affärer handlar ju om nätverk och samarbete så det är inte så konstigt att vi i Halland samarbetar i Hallands största hamnstad.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.